"; echo "
"; echo "Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie."; echo ""; echo "
"; echo ""; } ?>
Joris Naber kijkt met een
sportieve blik de wereld in

Hij is maatschappelijk betrokken en vaart 'blind' op het verbinden van mensen.
Hij is oprecht, geïnteresseerd en sportief in zowel woord als daad. Hij is werkzaam
als prestatiecoach (zzp) in de (top)sport en het bedrijfsleven.

Organisaties benaderen hem om:
DE SPECIALISATIES VAN JORIS ZIJN: presteren onder druk, topsportleefstijl,
teamontwikkeling, groepsdynamica, ouderbegeleiding, inspireren tot het leveren
van gezonde prestaties. Daarnaast geeft hij workshops op het gebied van mentale
vaardigheden, communicatie en sportpedagogiek.
Gratis kennismaken
Teamontwikkeling

Bij teamtrajecten besteed ik in korte tijd, op een intensieve manier, aandacht aan het groepsgevoel en de groepsvorming. De inhoud en de vorm van de teamtrajecten kunnen heel divers zijn, waarbij in meer of mindere mate het spelelement (games, outdoor, theatervormen, etc.) een rol kan spelen. De doelstelling van het ontwikkelprogramma is om de samenwerking binnen teams te bevorderen. Daarbij beogen we een aantal uitgangspunten te realiseren:

1 Team(leden) ontwikkelen door vaardigheden, inzicht en gedrag te ontwikkelen en positief te stimuleren
2 Eigen verantwoordelijkheid van de teamleden te stimuleren vanuit een activerende rol, waardoor medewerkers het zelf doen en in project- en organisatiebelang denken
3 Motivatie en inspiratie opwekken, waardoor de activiteit, productiviteit, werkbeleving en betrokkenheid van medewerkers toeneemt


Daarbij is teamontwikkeling uitermate geschikt om buiten de dagelijkse routine en beslommeringen,
de hardnekkige en ingesleten patronen aan de kaak te stellen. Denk aan: een team start up, tussenevaluatie,
acute samenwerkingsproblemen, etc.
Bel Joris 06-39862040
Mail Joris joris@naberfundamental.nl
Doelgroepen
Sporters
Ik coach en train ambitieuze sporters bij het behalen van hun doelen. De bedoeling van ieder coachtraject is het op gang brengen van een dynamisch ontwikkelproces waar de beginnersgeest wordt gestimuleerd en vooruitgang zichtbaar is. In de loop van de jaren heb ik ervaring opgedaan binnen verschillende individuele en teamsporten, zoals voetbal, tennis, judo, motorcross, dansen, atletiek, ijshockey, wielrennen, hockey, golf, waterpolo, hippische sport.

Trainers/Coaches
Een coach zoekt altijd naar de manier om het beste uit de sporter of het team te halen. Als coach wil je het leerproces van sporters faciliteren. Het is daarvoor belangrijk om ook zicht te hebben op de mentale toestand van je sporters zodat je hen kunt helpen om optimaal te presteren. Trainers of coaches volgen vaak mentale training om na te gaan hoe zij elementen van mentale training in kunnen zetten bij de sporters die ze begeleiden, zodat deze nog beter gaan presteren.

Ouders
Sport speelt vaak een rol in de opvoeding en kan daarom gezien worden als object van de pedagogiek. Ouders worden gezien als eerste opvoeders van hun kinderen, maar daarnaast worden leraren op school en trainers/coaches op de sportclub ook gezien als opvoeders van het kind.
Uit onderzoek blijkt dat ouders en coach beschouwd kunnen worden als de belangrijkste personen in de carrière van een sporter. Er vormt zich een driehoek: talent, ouders en coach. Vanuit sociaal psychologisch perspectief is de coach de taakleider en hebben de ouders de sociaal emotionele leidersrol rond het getalenteerde kind. Samenwerking tussen beide leiders is het beste voor de loopbaan van de sporter. Mijn missie is om deze samenwerking te bevorderen in het belang van het getalenteerde kind.
Arbitrage
Scheidsrechters kunnen onder grote druk komen te staan en moeten voortdurend scherp zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Mentale training kan helpen om gedurende de hele wedstrijd het juiste spanningsniveau te behouden, optimaal geconcentreerd te blijven en vol zelfvertrouwen te zijn. Dit maakt je als scheidsrechter ook weerbaarder tegen invloeden van buitenaf, zoals het publiek, coaches en spelers.

Bestuurders
Het besturen van een vereniging blijft een uitdagende klus. Je wilt niet alleen een vereniging aansturen waar op alle niveaus met plezier wordt gesport; je wilt dat alle leden zich deel voelen van de vereniging. Bestuurders ontdekken waar hun kracht ligt en krijgen handvatten aangereikt om hun verenigingen efficiënter aan te sturen. Met procesbegeleiding de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van de vereniging te vergroten en versterken.

Naber Fundamental begeleidt organisaties en ambitieuze professionals bij het behalen van hun doelen. We bieden in onze activiteiten en/of programma’s ondersteuning bij het ontwikkelen van de benodigde mindset en vaardigheden en streven ernaar gedragsverandering blijvend en duurzaam te maken.

Naber Fundamental is werkzaam in de (top)sport en het bedrijfsleven. Een topsporter kan veel leren van het bedrijfsleven, waar structuur en een lange termijn visie centraal staan. Het bedrijfsleven kan anderzijds veel leren van de beleving en leefstijl van topsporters. In beide gevallen gaat het om optimaal presteren.
Opdrachtgevers
KNVB
Projectleider 'Match of the Day'

Haga Ziekhuis
Omgaan met weerstand

Foundation Imagine Life Sciences
Presentatietraining

Pon Academy
Introductieprogramma

SportGROWtalent
Brabant Wonen
Teamtraining

Q-Park
MD Traject

Politieacademie
Trainingscenter (leiding geven)

Luba Uitzendbureau
Managersdag

Inside Up
Samenwerkende partner
Kern Kinderopvang Randstad
Gezond presteren training van managers

Bureau Jeugd Zorg HL/Z-H JB
Teamtraining

Sparta Rotterdam Jeugdopleiding
Prestatiecoach en trainer

Buro Leerlingenhulp
Trainer en coach voor het groepsproces
Contact
Jouw naam:Jouw e-mail:Jouw bericht:Ik ga akkoord met de privacyverklaring


Privacy Deze website verwerkt enkel de persoonsgegevens die u zelf in het contactformulier invult. De gegevens worden middels een beveiligde verbinding (HTTPS met SSL-certificaat) verzonden en nooit met derden gedeeld. De ingevulde gegevens worden enkel gebruikt om correct te kunnen reageren op uw bericht. Indien gewenst kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen middels de contactpagina.

Cookies Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt voor technische functionaliteit (denk hierbij aan de werking van bijvoorbeeld de navigatie), het tonen van video’s middels Youtube / Vimeo en het geanonimiseerd bijhouden van website gebruik middels Google Analytics. Indien gewenst kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder middels cookies zijn opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

DingDong.design